Ørje Havn

 • Parkering
  Parkering
 • Gjestebrygge nedstrøms Ørje sluser
  Gjestebrygge nedstrøms Ørje sluser
 • Gjestebrygge oppstrøms
  Gjestebrygge oppstrøms
 • Gjestebrygge på Høvleritomta
  Gjestebrygge på Høvleritomta
  Sør for Ørje sluser, østsiden
 • Kanalbygger Engebret Soots grav
  Kanalbygger Engebret Soots grav
  Øymark kirkegård. Ca. 9 km sør for Ørje, øst for kanalen