For havner

Hensigts skrivelse  2017

Medlemsorientering 2014

Norges Seilforbund og OF
Norges Seilforbund og Oslofjordens Friluftsråd har inngått et samarbeid som vil gi flere frie havneplasser i Norge.  Det er mange norske turseilere som er på ferie i Skandinavia.  Derfor ønsker Norges Seilforbund å gi et gratis overnattingstilbud til disse.
Seilforeninger som ønsker å være med i Frihavnsordningen, tar kontakt med Norges Seilforbund for ytterligere informasjon om hvordan man blir medlem.

Medlemsorientering 2013

Frihavnsordningen bliver udvidet kraftigt i Norge. Vi siger velkommen til foreløbig 4 nye medlemshavne i Oslofjorden. De 4 havne er

  • Kongelig Norsk Seilforening
  • Frognerkilens båtforening av 1860
  • Skøyen Båtforening
  • Horten Seilforening

Tilsammen repræsenterer de knap 2.000 bådpladser, som hermed kommer med i ordningen. Det er Oslofjordens Friluftsråd, der har taget initiativ til indmeldelsen af disse havne, og der arbejdes på at indlemme flere havne i det område.. Så nu kan Oslofjorden også tages med i overvejelserne omkring sommerens togt.

H-ordningen har igen fundet det nødvendigt at understrege, at ordningen bygger på princippet om, at du kan låne min plads,når jeg er ude og sejle,for jeg kan samtidig låne din, for du er jo ikke hjemme. Vi har jo begge i forvejen betalt for pladsen, så det er oplagt,at vi ”bytter” plads i nogle dage. Denne ordning har fungeret længe, og til stor glæde for mange sejlere. Det er en win-win situation, da sejleren på tur sparer dyre havnepenge, medens havnen der får besøg, oplever lidt mere liv end ellers i havnen. I princippet skal det derfor være gratis for den besøgende FH båd de første 3 dage. Dog kan der opkræves rimelige gebyrer,for de særlige gratis ydelser havnen, som den enkelte havn tilbyder.  Fra vores undersøgelse kan vi se-og af frustrerede medlemmer gjort opmærksomme på–meget høje gebyrer i nogle FH havne. Enkelte opkræver over 50DKK. pr. døgn, og det er ikke foreneligt med princippet i ordningen.Vi vil derfor endnu engang opfordre havnene til at sætte denne miljøafgift på et rimeligt niveau,  hvor 25 dkk. pr. døgn for de gratis ydelser havnen tilbyder, må være det maksimum ordningen kan acceptere.

Vi håber at alle får en god sejlsæson i 2013 og ønsker alle en god sommer.

Skive Søsports Havn

 

Til medlemshavnene

Januar 2009

Frihavnsordningen har nu eksisteret i rigtig mange år, og kredsen af medlemshavne er meget stabil.

FH-ordningens regelsæt bliver løbende justeret med let hånd ud fra de signaler vi får fra medlemshavnene. Skive Søsports Havn, der administrerer ordningen, ønsker ikke at diktere, men lægger op til, at alt virke foregår med respekt for den enkelte og ordningens regelsæt, hvor både frivillighed og ansvarlighed er i højsædet.
Lad mig gøre opmærksom på, at vi helst ikke går i dialog med den enkelte sejler, men forholder os til kommunikation med sejlerens hjemhavn – som medlem af FH-ordningen.

Da FH-ordningen startede, var de fleste lystbådehavne ret primitive og servicefaciliteterne lå noget tilbage at ønske. Derfor var det måske også den gang nemmere at overskue FH-ordningens idegrundlag med at låne hinandens havneplads uden at betale gæsteleje.
Udviklingen er imidlertid gået stærkt – enkelte havne er forblevet ved det gamle – men de fleste har gennemgået en kraftig modernisering både med hensyn til miljø- og broanlæg, og ligesom nye moderne servicebygninger er kommet til.
FH-ordningens idegrundlag er måske derved skredet, idet bytteforholdet ikke længere er så simpelt, og ligesom man nogle steder lader forskellige serviceydelser som varmt vand/bad indgå i gæstelejen.
Vi kæmpede imod længe, men måtte for nogle år siden acceptere at havne under FH-ordningen i specielle tilfælde kunne opkræve såkaldt miljø- og elafgift. (Se regelsættet pkt. 3) Det er ikke i FH-ordningens ånd, men nok en nødvendighed, set i lyset af hvor forskellige, vi er blevet.
Når dette er sagt, må der også være en kant for, hvor meget der kan accepteres opkrævet, hvis FHordningen fortsat skal have sin berettigelse.
Vi vil ikke fastsætte en overgrænse, men det er vores umiddelbare opfattelse, at såfremt en top moderne medlemshavn med alt incl.- herunder gratis bad – opkræver en miljøafgift, der nærmer sig 50 % af gæstelejen, da bør man tage sit tilhørsforhold til FH-ordningen op til overvejelse.

Med disse ord ønskes medlemshavnene en rigtig god sejlsæson 2009 og med håb om, at der findes en balance, således at FH-ordningen kan bestå, også mange år ud i fremtiden.

Henrik Kjær
formand