Om frihavnsordningen

Om frihavnsordningen

En rekke havner, klubber, laug i hele Danmark samt langs de tyske, svenske og norske kyster er tilsluttet Frihavnsordningen. Her kan gjestende båter overnatte i hverandres havner i opp til tre døgn «nesten Gratis»   Noen tar miljøgebyr for strøm og andre fasiliteter.
For å benytte seg av Frihavnene gjelder følgende:

Hvem kan være medlem av ordningen?
Medlemskap i Frihavnsordningen gjelder for alle havner, klubber og laug, uansett medlemskap i en hovedorganisasjon eller ei. For å delta i ordningen, kreves det at havnens styre godkjenner dette, og at minst 5 båtplasser stilles disposisjon for gjestende båter i ferien.  I Danmark utstyres havneplassene med røde/grønne skilt for å vise hvilke plasser som er opptatt/ledige.
Havnen betaler en årlig medlemsavgift på kr.400 fra 2022
Medlemshavner, klubber og laug har plikt til å informere alle deres havneplasseiere om reglene for FH-ordningen og orientere om ordningens omfang ved å offentliggjøre medlemsfortegnelsen og havneoversikten.

Kontakt i Norge
Kjell Roger Johnsen
Tlf. 004792096559
E-mail: kjrojo(At)online.no

Hvem kan benytte seg av Frihavnsordningen?
Båter som er med i ordningen, kan «avgiftsfritt» være gjest i opp til 3 døgn i de enkelte medlemshavner.  For opphold utover dette, må man betale normal  havneavgift. Ordningen omfatter kun båter, som har betalt havneplass i hjemmehavnen og som fører FH-merket.

Hva koster det å bruke Frihavnsordningen?
Båter, som er med i ordningen, skal føre FH-merket.  Dette fornyes hvert år.  FH-merket skal plasseres på et lett synlig sted på båten. Kvittering for betalt plassleie i hjemmehavnen skal kunne vises på forlangende til havnesjefen.

Når kan man bruke Frihavnsordningen?
FH-ordningen kan kun brukes i forbindelse med ferie- eller turseilas og må ikke benyttes som “parkeringsordning”. For å unngå misforståelser skal havnesjefen underrettes hvis båten forlates i mer enn ett døgn. Havnesjefen avgjør suverent om man skal betale havneavgift eller ikke.Overdrar en båteier i en frihavn sin båt i sesongen til en eier i en ikke-frihavn, er den tidligere eier forpliktet til at fjerne FH-merket senest ved overdragelsen.