Om frihavnsordningen

Många hamnar, klubbar och föreningar i hela Danmark och längs svenska, norska och tyska kusterna är anslutna till frihamnsordningen. I hamnarna kan gästande båtar övernatta kostnadsfritt i upp till tre dygn. Några hamnar tar ut en miljöavgift för ström och andra faciliteter.För att utnyttja frihamnarna gäller följande:

Vem kan vara med?
Medlemskap i Frihamnsordningen gäller i alla hamnar, klubbar och föreningar oberoende av medlemskap i huvudorganisation. För att delta krävs ett godkännande av hamnens styrelse och att minst fem båtplatser ställs till disposition för gästande båtar under semestermånaderna. I Danmark förses platserna med gröna och röda skyltar som visar vilka platser som är lediga eller upptagna.
Hamnen betalar en medlemsavgift .

Vad kostar det att använda frihamnsordningen, det kostat hammnen kr. 400 per året?  fra 2020
Båtar som är med i ordningen ska föra FH-vimpel. Vimpeln förnyas årligen. FH-märket ska placeras synligt på båten. Kvitto på betald båtplats i hemmahamnen ska kunna visas upp vid kontroll.

Vem kan använda sig av frihamnsordningen?
Båtar som är med i ordningen kan ”avgiftsfritt” vara gäster i upp till tre dygn i respektive medlemshamn. För  ytterligare övernattning erläggs normal hamnavgift. Ordningen omfattar endast båtar som har betalat plats i hemmahamnen och som för FH-vimpel/märke.

När kan man använda frihamnsordningen?
Frihamnsordningen kan användas vid semestersegling och ska inte användas som ”parkeringsplats”. För att undvika missförstånd ska hamnchefen underrättas om båten lämnas i mer än ett dygn.
Hamnchefen avgör om hamnavgift ska erläggas eller ej.
Om en båtägare överlåter sin båt till en person som inte är med i ordningen förpliktar sig den gamle ägaren att avlägsna FH-märket på båten senast på överlåtelsedagen.